http://www.vitonthai.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 สินค้า

รายชื่อสินค้า

ติดต่อเรา

พลาสติกแท่งตัน

พลาสติกแท่งตัน

PTFE ROD

 ขนาดมาตรฐาน
Normal Dimensions 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
Diameter

ความยาว
Length

ขนาดมาตรฐาน
Nominal

ค่าความคลาดเคลื่อน
Tolerance

ขนาดมาตรฐาน
Nominal

ค่าความคลาดเคลื่อน
Tolerance

4, 5, 6mm

+0.48mm

1000mm

+5.0mm

7, 8, 9mm

+0.58mm

10, 13, 15, 16, 18mm

+1.10mm

1000mm

+3.6mm

20, 25, 30mm

+1.30mm

35, 40, 45, 50mm

+1.60mm

55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm

+2.00mm

100~300mm

+2.5mm

110, 120, 130, 140, 150mm

+2.50mm

180, 200, 250, 270, 300mm

+3.0mm

100mm

+2.0mm

 


  •  พลาสติกวิศวกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เฟือง, บูช, ไกด์, ลูกล้อ, ซีล, วาล์วซีล, ปะเก็นหน้าแปลน, โอริง, แหวนสูบแรงดันต่ำ, ฝาครอบเครื่องจักร, ทำแทงค์เคมี,ชิ้นส่วนที่ต้องทนต่อการเสียดสี, ชิ้นส่วนที่ใช้สัมผัสกับเคมี, ชิ้นส่วนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค, ชิ้นส่วนเครื่องจักร 

             -PTFE / Teflon CARBON              -PTFE / Teflon BRONZE
            -POM                                       -PE
            -
PP                                          -PVC
            -Nylon 6                                   -Cast Nylon
            -ABS                                        -Bakelite ลายผ้า
            -PEEK                                       -PVDF
            -PU                                          ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม


หมายเหตุ: จุดประสงค์ของเวปเพจนี้เพื่อทำให้เห็นภาพรวมในประสิทธิภาพของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงสินค้าหลายหลากชนิดที่บริษัทฯสามารถผลิตได้ บริษัทฯไม่สามารถที่จะระบุทุกประเภทสินค้า ขนาด และคุณสมบัติลงภายในเวปเพจนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม   

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

Site Map

view